مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :1346

تأكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غير مسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌گردد.

رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراكنده سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت زدايي، اختفاء، استتار، فريب دشمن و ايمن سازي نسبت به مراكز جمعيتي و حائز اهميت به ويژه در طرح‌هاي آمايش سرزميني و طرح‌هاي توسعه آينده كشور.

طبقه بندي مراكز، اماكن و تأسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روزآمد كردن آن در صورت لزوم.

تهيه و اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه – فايده) در مورد مراكز، اماكن و تأسيسات حائز اهميت (نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجراء بر اساس اولويت بندي و امكانات حداكثر تا پايان برنامه ششم و تأمين اعتبار مورد نياز.

تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح‌هاي غير متعارف نظير هسته­ اي، ميكروبي و شيميايي.

دو يا چندمنظوره كردن مستحدثات، تأسيسات و شبكه‌هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره گيري پدافندي از طرح‌هاي عمراني و به ويژه در مناطق مرزي و حساس كشور.

فرهنگ سازي و آموزش عمومي در زمينه به‌كارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي، پيش‌بيني مواد درسي در سطوح مختلف آموزشي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل.

رعايت طبقه‌بندي اطلاعات طرح‌هاي پدافند غيرعامل.

ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراكز جمعيتي و بيرون بردن اين‌گونه تأسيسات از شهرها و پيش‌بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تأسيساتي كه وجود آن‌ها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراكز جمعيتي در اطراف تأسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم.

حمايت لازم از توسعه فناوري و صنايع مرتبط مورد نياز كشور در پدافند غيرعامل با تاكيد بر طراحي و توليد داخلي.

به‌كارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرم‌افزاري و الكترونيكي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبكه‌هاي اطلاع رساني، مخابراتي و رايانه‌اي.

پيش‌بيني سازوكار لازم براي تهيه طرح‌هاي مشترك ايمن‌سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح‌ها و برنامه‌ها و مديريت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت هم‌افزايي و كاهش هزينه‌ها.

ايجاد مركزي براي تدوين طراحي، برنامه‌ريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين نامه‌هاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آن‌ها.

تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
2
هفته گذشته :
14
ماه گذشته :
48
کل بازدیدها :
1346
aaa
آدرس