مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :2892

رديف

عنوان تحقيق

محور اصلي

زير محور

اهداف مورد نظر و محصول نهايي طرح

دلايل اولويت داشتن

وضعيت

زمان ارائه RFP

مهلت ارسال پيشنهاد پروژه

كارشناس مربوطه

 

RFP

1

امكان سنجي پياده‌سازي تعميرات و نگهداري هوشمندانه تجهيزات در شركت برق منطقه‌اي باختر

انتقال و فوق توزيع

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق توزيع

انجام مطالعات جايگزيني برنامه‌ريزي تعميرات هوشمندانه به جاي PM در شركت برق منطقه‌اي باختر و ارائه نرم‌افزاري جهت برنامه‌ريزي تعميرات(و ارائه نياز لوازم يدكي) با در نظر گرفتن قيود معمول در تعمير و نگهداري مانند محدوديت‌هاي بهره‌برداري، شرايط گروه‌هاي تعميرات، شرايط آب و هوايي و ...

· پايش و مانيتورينگ هوشمند

· حركت به سمت تعميرات و نگهداري هوشمندانه

· تعيين نقطه سفارش تجهيزات

· كاهش هزينه جاري و سرمايه گذاري

دريافت پيشنهاد

96/03/06

96/07/20


آقاي
عليمحمدي

 

 

 

RFP

2

امكان سنجي نو سازي ترانسفورماتورهاي قدرت فرسوده برق منطقه‌اي باختر جهت به كار گيري مجدد آن‌ها، با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي فني

انتقال و فوق توزيع

مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزيع

بررسي و تحليل اقتصادي و فني تعمير ترانسفورماتورهاي قدرت با عمر بهره‌برداري طولاني حدود 50 سال به منظور استفاده مجدد در شبكه براي يك ترانسفورماتور 63 كيلوولت نمونه

تعداد زيادي از ترانسفورماتورهاي فوق توزيع داراي عمر بالا هستند و بررسي امكان بازسازي آن‌ها مي‌تواند هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را به شدت كاهش دهد

دريافت پيشنهاد

N.A.

96/07/20


آقاي

قمي

 

 

 

 

 

 

3

طراحي وساخت كنترل كننده بهينه تپ‌چنجرترانسفورماتور فوق توزيع و بانك خازني در يك پست به صورت محلي

انتقال و فوق توزيع

طراحي، ساخت و بهينه‌ سازي تجهيزات پست‌ها و انتقال نيرو

1- بررسي وضعيت خازن‌هاي شبكه ازلحاظ ظرفيت و بهره‌برداري در پست‌هاي فوق توزيع (كليد زني)
2-  تعيين روش بهينه بهره‌برداري از بانك‌هاي خازني و ارائه دستورالعمل (با در نظر گرفتن شرايط هارمونيكي در هر پست)
3-  تعيين روش كنترل يكپارچه و بهينه ولتاژ و توان راكتيو در محل پست فوق توزيع

4- طراحي و ساخت كنترل كننده بهينه

كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ و كاركرد در حالت عملكرد بهينه

دريافت پيشنهاد

96/03/15

96/07/20


آقاي
عليمحمدي

 

 

RFP

 

 

 

4

تشخيص و تأمين لوازم يدكي و تعيين نقطه سفارش براي تجهيزات در حال بهره‌برداري و نحوه پيش بيني لوازم براي طرح‌هاي جديد و تعيين محل و فرايند مناسب انبارداري در برق منطقه‌اي باختر

مطالعات كلان انرژي، اقتصادي و مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت دارايي‌ها

تعيين روش مناسب جهت نيازسنجي لوازم يدكي در سيستم در حال بهره‌برداري

تعيين روش مناسب براي تعيين لوازم يدكي براي پروژه‌ها

تعيين محل و فرايند مناسب انبارداري براي سيستم در حال بهره‌برداري و طرح با توجه به گستردگي محل‌هاي مصرف لوازم

· تعيين به موقع نياز و نقطه سفارش تجهيزات

· كاهش هزينه سرمايه‌گذاري و استفاده بهينه از منابع

· تأمين به موقع تجهيزات

· افزايش قابليت اطمينان و پايداري شبكه

حذف شده

-

-


خانم

ياراحمدي

 

 

 

 

 

RFP

5

جايابي بهينه تجهيزات اندازه گيري كيفيت توان به منظور تعيين سهم و منشأ آلودگي كيفيت توان

انتقال و فوق توزيع

برنامه‌ ريزي و امنيت شبكه در سيستم‌هاي انتقال نيرو

1- انجام مطالعات جهت امكان استفاده از دستگاه اندازه‌گيري ION 7600 و پيشنهاد فني و اقتصادي دستگاه مناسب جهت مانيتورينگ

2- انجام مطالعات امكان‌سنجي استفاده هم‌زمان دستگاه اندازه‌گيري كيفيت توان و ثبات‌هاي سيستم‌هاي اندازه‌گيري موجود و رله‌هاي حفاظتي

3- جايابي بهينه تجهيزات اندازه‌گيري كيفيت توان با در نظر گرفتن بند 2

4- تعيين الگوريتم تعيين سهم و منشاء آلودگي هاي كيفيت توان شامل: هارمونيك هاي ولتاژ و جريان، فيلكر ولتاژ، عدم تعادل ولتاژ كمبود و بيشبود ولتاژ مي‌باشد

1- وجود صنايع بزرگ آلوده كننده در لايه انتقال

2- اتصال در بيش از 20 نقطه با شبكه خارجي در سطح انتقال و اتصال با سه استان صنعتي تهران اصفهان و خوزستان

3- ضرورت شناخت صحيح از وضعيت شبكه به منظور حفظ پايداري

دريافت پيشنهاد

N.A.

96/07/20


آقاي
عليمحمدي

 

6

باز طراحي و ساخت دايورتر سوئيچ ترانسفورماتورهاي قدرت ELIN پست ساوه

انتقال و فوق توزيع

مطالعات بهبود و بهينه‌سازي ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزيع

ساخت دايورتر سوئيچ ترانسفورماتورهاي قدرت ELIN پست ساوه

هزينه بالاي جايگزيني ترانسفورماتورهاي قدرت به واسطه نقص دايورتر سوئيچ و كاهش هزينه سرمايه‌گذاري

حذف شده

-

-

-

 

7

طراحي و ساخت سيستم هوشمند جهت جلوگيري از سرقت اجزاي دكل‌هاي فشارقوي

انتقال و فوق توزيع

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق توزيع

طراحي و ساخت سيستم كنترل مركزي هوشمند به كمك روش‌هاي نوين جهت جلوگيري از سرقت و اطلاع رساني به موقع آن

افزايش پايداري و كاهش حوادث

دريافت پيشنهاد

N.A.

96/07/20


آقاي

عليمحمدي

 

8

بررسي وضعيت عايقي تجهيزات خطوط و پست‌هاي انتقال و فوق توزيع در شرايط وجود انواع آلودگي صنعتي و زيست محيطي و ريز گردها در برق منطقه اي باختر و ارائه روشها و راهكارهاي كاهش و يا حذف آثار مخرب ناشي از آن‌ها

انتقال و فوق توزيع

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق توزيع

ضمن مطالعه و بررسي در خصوص شدت و ميزان آلودگي صنعتي و زيست محيطي و پديده ريزگردها در حوزه برق باختر با در نظر گرفتن مشخصات فني تجهيزات و عايق‌ها، نسبت به مطالعات لازم جهت بررسي تأثيرات تركيبات ايجاد شده (در صورت امكان مدل‌سازي نرم‌افزاري) برعايق تجهيزات با توجه به نوع عايق و نوع آلودگي و شرايط آب و هوايي اقدام گرديده و ضمن انجام كليه بررسي‌هاي فني و اقتصادي لازم نسبت به ارائه روش‌ها و راهكارهاي علمي و عملي متناسب جهت مقابله با آثار مخرب ناشي از آنها اقدام و راهكارها اولويت‌بندي گردد.

حفظ امنيت و پايداري شبكه و تداوم انتقال انرژي و كاهش قطعي‌هاي خطوط انتقال به واسطه وجود انواع آلودگي

دريافت پيشنهاد

96/03/06

96/07/20


آقاي
عليمحمدي

 

 

 

 

RFP

 

 

 

 

 

9

ارائه روش‌هاي نوين عيب‌يابي و پايش خطوط انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه‌اي باختر

انتقال و فوق توزيع

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق توزيع

بررسي روش‌هاي نوين عيب‌يابي خطوط انتقال، بررسي چالش‌هاي پياده‌سازي هر يك از روش‌ها با در نظر گرفتن شرايط شبكه برق باختر ، انجام مطالعات فني و اقتصادي روش‌هاي ارائه شده، امكان سنجي پياده سازي آن بر روي يك خط به صورت پايلوت

با توجه به گستردگي كار و نگهداري شبكه برق باختر و وجود مناطق صعب العبور و كوهستاني بررسي روش‌هاي نوين در عيب‌يابي خطوط بسيار مهم و ضروري است.

دريافت پيشنهاد

N.A.

96/07/20


آقاي
عليمحمدي

 

10

ارزيابي امواج الكترومغناطيسي در پست نمونه برق منطقه اي باختر

عمومي

مطالعات ايمني، بهداشت و زيست محيطي

انجام مطالعات و مدلسازي‌هاي مبتني بر EMC (سازگاري الكترومغناطيسي) كليه تجهيزات و شبيه‌سازي‌هاي لازم، اندازه‌گيري ميدان‌هاي الكتريكي و مغناطيسي مطابقت با استانداردها، ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش اثرات نامطلوب و طراحي نرم‌افزار مناسب جهت تعيين شدت ميدان براي همه پست‌ها

وجود ولتاژهاي فشارقوي و جريان‌هاي الكتريكي بالا در پست‌هاي فشارقوي باعث ايجاد ميدان‌هاي الكترومغناطيسي خواهد شد. رعايت استانداردهاي لازم و پايش و اندازه‌گيري و محافظت پرسنل و ارزيابي صحيح از وضعيت پست در چنين شرايطي ضروري است.

دريافت پيشنهاد

96/04/31

96/07/20


آقاي

 قمي

 

11

انجام مطالعات فني و اقتصادي استفاده از ادوات FACTS در لايه انتقال وفوق توزيع با دو رويكرد بهبود پايداري و كاهش تلفات

انتقال و فوق توزيع

تكنولوژي پيشرفته و بهينه در انتقال نيرو

انجام مطالعات امكان سنجي استفاده از ادوات FACTS با رويكردهاي بهبود پايداري، آزاد سازي ظرفيت و كاهش تلفات در شبكه برق باختر

لزوم استفاده از ادوات FACTS به منظور افزايش ظرفيت خطوط و بهبود پايداري

دريافت پيشنهاد

96/04/31

96/07/20


آقاي
عليمحمدي

RFP

12

مطالعه جامع علل قطعي موقت در خطوط فوق توزيع و انتقال برق منطقه‌اي باختر و ارائه راهكارهاي اصلاحي

انتقال و فوق توزيع

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق توزيع

1- بررسي استانداردها و منابع معتبر در زمينه استفاده از برقگيرها براي كاهش تخليه‌هاي برگشتي

2- انجام تست‌هاي لازم براي يافتن علل مربور به افزايش قطعي‌هاي موقت

3- اندازه‌گيري پارامترهاي الكتريكي خاك در پاي دكل‌هاي انتقال و جمع آوري اطلاعات سيستم‌هاي زمين

4- آناليز و مدلسازي فركانس بالاي سيستم زمين دكل‌ها

5- آناليز و ارزيابي فني برقگيرها

6- ارائه راهكارهاي اصلاحي به كارفرما براي پياده سازي و اجرا

خطوط انتقال همواره در معرض برخورد مستقيم صاعقه به هادي‌هاي فاز، سيم گارد و يا بدنه دكل مي‌باشند. در هريك از اين موارد، جريان‌هاي بالاي صاعقه منجر به ايجاد اضافه ولتاژهاي بالايي در سيستم‌هاي قدرت مي‌شوند كه مي‌تواند به وقوع تخليه از سمت فاز به زمين (Flash Over) و يا از سمت زمين به سمت فاز (Back Flash Over) بيانجامد. وقوع Flash Over و Back Flash Over مي‌تواند به ايجاد اتصال كوتاه‌هاي و قطعي‌هاي موقت در خطوط شود و در صورت بالا بودن جريان تخليه و يا تخليه‌هاي مكرر منجر به پانچ شدن مقره ها شود. در خطوط توزيع و فوق توزيع برخوردهاي غير مستقيم صاعقه نيز مي‌تواند منجر به ايجاد اضافه ولتاژهاي القايي قابل توجه و فراتر از BIL خطوط شود.

دريافت پيشنهاد

96/04/31

96/07/20


آقاي

قمي

 

13

امكان سنجي طراحي و ساخت محدود كننده‌هاي خطا ابرسانا SFCL به منظور كاهش اثرات نامطلوب اتصال كوتاه

انتقال و فوق توزيع

سيستم‌ هاي حفاظت و كنترل شبكه انتقال و فوق توزيع

هدف از اين پروژه امكان‌سنجي طراحي و ساخت، جايابي بهينه و تعيين مقدار امپدانس و تركيب شيميايي مناسب ماده ابرسانا در SFCL و در نظر گرفتن هماهنگي‌هاي حفاظتي با تجهيزات حفاظتي به منظور كاهش جريان خطا تا حد جريان نامي است.

1-  كسب دانش فني طراحي و ساخت تجهيزات مبتني بر ابرسانا 2- امكان افزايش ظرفيت توليد بدون احداث پست جديد 3- استفاده از كليدهاي قدرت موجود در شرايط افزايش سطح اتصال كوتاه 4- افزايش پايداري 5- كاهش استرس‌هاي الكترومغناطيسي ناشي از وقوع خطا روي تجهيزات 6- افزايش سرعت پاسخ دهي به خطا در سيكل اول 7- امكان زمين كردن نوترال ترانس با مقاومت ابرسانا

دريافت پيشنهاد

96/03/06

96/07/20


آقاي

قمي

 

 

 

 

 

 

RFP

14

بررسي و تحليل ميزان آسيب پذيري و شناسايي نقاط ريسك پذير برق منطقه‌اي باختر با محوريت پدافند غير عامل

مطالعات كلان انرژي، اقتصادي و مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري شركت‌هاي برق

 هدف از انجام اين پروژه، استخراج ضوابط و دستورالعمل‌ها و تغيير در رويكرد مكان‌يابي، طراحي، احداث و بهره‌برداري پست‌هاي انتقال و فوق توزيع با استفاده از روش‌هاي مبتني بر مديريت ريسك شامل شناسايي، ارزيابي، كاهش ريسك، پايش و كنترل با محوريت پدافند غيرعامل و با در نظر گرفتن دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي جاري است.

تأمين شرايط امنيتي و كاهش آسيب پذيري شبكه انتقال و فوق توزيع

دريافت پيشنهاد

96/04/31

96/07/20


آقاي

 عليمحمدي

 

15

تهيه نرم‌افزار هوشمند عيب‌يابي ترانسفورماتورهاي قدرت با اتكا به نتايج FRA و مدلسازي‌هاي Multiphysics

انتقال و فوق توزيع

مطالعات بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزيع

اين نرم افزار بايد داراي قابليتهاي زير باشد: امكان ايجاد انواع خطاها و تغييرشكلهاي مكانيكي در سيم پيچها و محاسبه انواع نيروهاي وارده بر سيم پيچيها تحليل نتايج پاسخ فركانسي ترانسفورماتورها FRA و استخراج الگوي مناسب براي تحليل بلادرنگ پياده سازي انواع خطاهاي اتصال كوتاه در ترمينال‌هاي سيم پيچي‌ها و بررسي جريان‌هاي اتصال كوتاه برقرار شده پيش بيني نتايج تستهاي روتين ترانسفورماتور استخراج توزيع ولتاژ ضربه در سيم پيچ‌هاي فشارقوي ترانسفورماتور ارزيابي بازده، وزن، هزينه و رگولاسيون ولتاژ ترانسفورماتور

ترانسفورماتورها به عنوان يكي از گران قيمت‌ترين تجهيزات شبكه نقش مهمي را در انتقال و توزيع توان بر عهده دارند. به همين دليل پايش وضعيت اين تجهيزات، به منظور عيب‌يابي يا پيشگيري قبل از آسيب، بسيار حائز اهميت است. از طرفي بهره‌برداري بهينه و مناسب از اين تجهيزات در شبكه‌هاي هوشمند با توجه به ويژگي خود ترميمي اين شبكه‌ها نيازمند ابزار پايش سريع و دقيق اطلاعات مي‌باشد تا اقدامات پيشگيرانه در سريعترين زمان ممكن براي تعمير يا تعويض انجام شود. به همين دليل روش‌هاي اندازه‌گيـري Off-line به مرور جاي خود را به پايش وضعيت بلادرنگ بر پايه جمع آوري اطلاعات لازم از تجهيزات اندازه گيري نصب شده بر روي تجهيز، مي‌دهند.

مرحله داوري

-

خاتمه يافته

 

آقاي
قمي

 

16

نرم افزار تحليل و تفسير نتايج تست‌هاي الكتريكي و شيميايي ترانسفورماتور

انتقال و فوق توزيع

پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق توزيع

در اين پروژه متدلوژي تحليل و تفسير نتايج عددي آزمون‌هاي روغن ترانسفورماتور، تست‌هاي گازكروماتوگرافي، ولتاژ شكست، تانژانت دلتا و غيره ارائه مي‌گردد. براساس تست‌هاي الكتريكي شامل تست‌هاي سايت، تست‌هاي كارخانه‌اي و تست‌هاي مدرن، وضعيت ترانسفورماتور مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته و ارائه پيشنهادات جهت گام‌هاي بعدي ارزيابي وضعيت و انجام پروسه‌هاي تعميرات و نگهداري انجام خواهد پذيرفت.

خارج شدن يك ترانسفورماتور از شبكه، مي‌تواند خسارت‌هاي سنگيني به شبكه وارد كند. برعكس، راه اندازي به موقع يك ترانسفورماتور معيوب مي‌تواند از اين زيان عظيم جلوگيري كند. با اندازه‌گيري مقدار گازهاي حل شده در روغن و مقايسه آن با مقادير از قبل تعيين شده، و نيز تست‌هاي الكتريكي نظير اندازه‌گيري تخليه الكتريكي و پاسخ فركانسي، مي توان وقوع يك خطا در ترانسفورماتور را حدس زد. ترانسفورماتورها مي‌توانند داراي سابقه نمونه‌گيري و تست باشند. بنابراين براي اتخاذ تصميم مناسب جهت پروسه تعميرات و نگهداري نياز به تحليل حجم زيادي از اطلاعات در قالب نرم‌افزاري جامع و مناسب كاربر مي‌باشد.

مرحله داوري

-

خاتمه يافته

آقاي

 عليمحمدي

 

17

بازآرايي، بازنگري و برنامه‌ريزي شبكه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه‌اي باختر با رويكرد مطالعات فني و اقتصادي و ارائه راهكارهاي اجرايي آن

انتقال و فوق توزيع

برنامه‌‌ريزي بلند مدت سيستم‌هاي انتقال نيرو

خوشه بندي اطلاعات مورد نياز و پايگاه داده استاندارد و روند جمع‌آوري و به روز رساني داده‌ها ارائه شود. بررسي شرايط موجود شبكه طراحي شبكه ايده آل با در نظر گرفتن شاخص‌هاي مربوطه در حوزه‌هاي مرتبط با سيستم‌هاي قدرت دستورالعمل جامع و كامل جهت انجام مطالعات برنامه‌ريزي ارائه شود. بسترهاي اطلاعاتي و نرم‌افزاري جهت انجام مطالعات برنامه‌ريزي ارائه شود. اولويت بندي پارامترهاي مهم مديريتي مورد نظر شركت جهت مطالعات توسعه شبكه شناسايي شوند. طرح توسعه 5 و 10 ساله شركت برق منطقه‌اي باختر ارائه شود كه شامل موارد زير باشد:

جايابي و تعيين ظرفيت پست‌هاي جديد

جايابي و تعيين ظرفيت خطوط جديد

برنامه‌ريزي توسعه شبكه در سيستم‌هاي قدرت سنتي با شناسايي نقاط ضعيف شبكه و اقدام به نصب پست، خط يا جبرانسازها در آن نقاط انجام مي‌شود. شناسايي نقاط ضعيف نيز در پيك بار و با در نظر گرفتن بدترين حالت شبكه انجام مي‌شود. در اين روش بدون توجه به كل شبكه، در نقاط ضعيف توسعه انجام شده و غير بهينه و معمولاً غير اقتصادي مي‌باشد. در شبكه‌هاي قدرت فعلي با توجه به پديده‌هاي جديدي نظير نصب منابع توليد پراكنده، نصب جبرانسازهاي استاتيكي، قابليت اطمينان، كيفيت توان و غيره  شناسايي ضعيف‌ترين نقاط بسيار مشكل شده است. از طرفي با توجه به مسائل تأمين بودجه استفاده از حداقل توسعه جهت رسيدن به بيشترين بهره‌وري، حائز اهميت است.

مرحله داوري

-

خاتمه يافته

آقاي

قمي

 

18

پدافند غيرعامل پست‌هاي انتقال و فوق توزيع برق منطقه‌اي باختر در برابر بمب‌هاي الكترومغناطيسي

انتقال و فوق توزيع

برنامه‌‌ريزي و امنيت شبكه در سيستم‌هاي انتقال نيرو

·  شبيه‌سازي تابش پالس‌هاي الكترومغناطيسي به پست يا تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي موجود در آن و مشاهده عملكرد كلي تجهيزات

·  انجام اندازه‌گيري‌هاي عملي در پست‌ها يا تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي موجود در آن‌ها و بررسي صحت عمكردي طرح‌هاي ارائه شده به منظور ايمن‌سازي پست‌ها يا تجهيزات آن‌ها

·  طراحي نرم افزار شبيه‌ساز جهت تست و بررسي صحت عمكردي طرح‌هاي ارائه شده به منظور ايمن‌سازي پست‌ها يا تجهيزات آن‌ها

·  ارائه طرح‌هاي ايمن سازي وپياده سازي آن

يكي از حوزه‌هاي بسيار مهم در اين عرصه، پدافند در مقابل پالس‌هاي الكترومغناطيسي است. بمب‌هاي الكترومغناطيسي پس از انفجار تلفات جاني نداشته و با توليد پالس‌هاي الكترومغناطيسي با زمان صعود كوچك (در حدود نانو ثانيه) موجب نوسان ولتاژ در بردهاي الكترونيكي شده و قطعات آنها را تخريب مي‌كنند. با آسيب ديدن حتي يك قطعه بر روي يك برد مورد استفاده در نيروگاه يا پست عملكرد سيستم برق‌رساني مختل خواهد شد. از آنجا كه در نيروگاه‌ها يا پست‌هاي فشارقوي تعداد بسيار زيادي تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي وجود دارد بنابراين يكي از تهديدات جدي در صنعت برق را مي‌توان بمب‌هاي الكترومغناطيسي دانست.

مرحله داوري

-

خاتمه يافته

آقاي

قمي

 

19

طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري باند وسيع فركانسي سيستم زمين

انتقال و فوق توزيع

طراحي، ساخت و بهينه‌‌سازي تجهيزات پست‌ها و انتقال نيرو

چنين دستگاهي بايد قادر به اندازه‌گيري موارد زير باشد:

·  امپدانس سيستم‌هاي زمين در هر ابعادي در يك بازه فركانسي وسيع از صفر تا چندين مگاهرتز

·  امپدانس موجي سيستم‌هاي زمين

·  پارامترهاي الكترومغناطيسي خاك (شامل هدايت الكتريكي و گذردهي الكتريكي) در بازه فركانسي وسيع

·  ولتاژهاي گام و تماس (در فركانس اتصال كوتاه)

·  توانايي تست پيوستگي سيستم‌هاي زمين

·  نرم‌افزار واسط براي پردازش اطلاعات اندازه‌گيري شده و نيز نمايش مطلوب و گرافيكي

امروزه در كنار رفتار استاتيكي، تحليل و اندازه‌گيري رفتار فركانس بالا (ديناميكي) سيستم‌ زمين به يكي از دغدغه‌هاي مهندسين و بهره‌برداران سيستم‌هاي قدرت تبديل شده است. اهميت اندازه‌گيري رفتار فركانس بالا در محاسبات اضافه ولتاژها، مطالعات هماهنگي عايقي، انتخاب و جايابي برقگير، ارزيابي دقيق تخليه‌هاي برگشتي خطوط و نيز مسائل سازگاري الكترومغناطيسي حائز اهميت است. در زمينه اندازه‌گيري رفتار فركانس بالاي سيستم زمين تاكنون هيچ تجهيزي در اختيار صنعت برق كشور قرار ندارد. تجهيزات وارداتي موجود صرفاً قادر به اندازه گيري‌هاي فركانس پايين سيستم‌هاي زمين مي باشند. لذا ساخت دستگاهي كه قادر به اندازه‌گيري رفتار فركانس بالاي سيستم‌ زمين باشد يكي از نيازهاي اساسي صنعت برق كشور مي‌باشد.

مرحله داوري

-

خاتمه يافته

آقاي

قمي

 

20

بررسي و آسيب شناسي اثرات شغلي اپراتوري ايستگاه‌هاي برق بر اپراتورها

مطالعات كلان انرژي، اقتصادي و مديريتي

مطالعات مديريتي و راهبري شركت‌هاي برق

بررسي و آسيب شناسي اثرات شغلي اپراتوري ايستگاه‌هاي برق بر اپراتورها

حجم زيادي از نيروي انساني صنعت برق را بهره‌بردارن پست‌هاي فشارقوي تشكيل مي‌دهند. از اين رو لازم است مشكلات و استرس‌هاي شغلي اين گروه و آثار آن مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي بهبود شناسايي گردد.

دريافت پيشنهاد

N.A.

96/07/20


آقاي

 قمي

 

21

بكارگيري روشهاي نوين جهت طراحي سيستم مديريت آموزشي در دو بخش شامل: علل عدم اثر بخشي لازم در آموزش‌هاي كاركنان و بهينه‌سازي روش‌هاي نوين در طراحي مديريت آموزشي

عمومي

مطالعات آموزشي

و مهارتي منابع انساني

1- تعيين اهداف آموزشي 2- طراحي و برنامه‌ريزي آموزشي 3- اختصاص شرح وظايف توانمندي ها و نيازهاي آموزشي 4- ارسال فرم‌هاي نيازسنجي دوره آموزشي به افراد 5- مديريت تقويم آموزشي شركت 6- ثبت نام هوشمند پرسنل جهت دوره هاي آموزشي 7- تهيه گزارشات و نمودارهاي مربوط به ميزان اثربخشي برنامه هاي آموزشي 8- گزارش گيري از فقدان مهارتهاي فردي پرسنل 9- برآورد هزينه هاي اجراي برنامه آموزشي 10- تهيه شناسنامه برنامه آموزشي 11- سنجش ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي با توجه به تغيير رفتار كاركنان و بازگشت به محيط كار

·  طراحي نظام آموزشي شركت بر مبناي نيازهاي اساسي و اصلي آموزشي كاركنان

·  آموزش بهتر جهت ايجاد تغيير در ارزش‌ها و رفتارهاي كاركنان در راستاي فرهنگ سازماني

·  آموزش مؤثر جهت تناسب استعدادها و علايق كاري افراد با پست سازمانيشان

·  ايجاد فرصت‌هاي برابر آموزشي در سازمان

·  لزوم سرمايه گذاري مناسب در امر آموزش كاركنان

·  كاهش هزينه‌هاي آموزشي

دريافت پيشنهاد

N.A.


96/07/20


آقاي

 عليمحمدي

 

22

ارائه و طراحي الگويي جهت يكپارچه سازي سيستم‌هاي مديريتي در شركت‌هاي برق منطقه‌اي بر اساس نيازهاي صنعت برق

مطالعات كلان انرژي، اقتصادي و مديريتي

مطالعات كيفيت و بهره‌وري

1- شناخت وضعيت موجود شركت

2- بررسي سيستم‌هاي استقرار يافته در سطح شركت

3- علت يابي عدم وجود سيستم‌هاي يكپارچه در شركت

4-  مطالعه و پژوهش در خصوص الگوي سيستم‌هاي مديريت كيفيت و گواهينامه‌هاي موجود در سطح بين المللي

5- شناسايي الگوي سيستم‌هاي يكپارچه مديريت متناسب با شركت برق منطقه‌اي

6- بسترسازي جهت مديريت كيفيت فراگير

· پياده سازي و استقرار سيستم‌هاي مديريت و تضمين كيفيت در سطح صنعت

· بهبود كيفيت فرآيندهاي سازمان

· لزوم اهميت به جنبه‌هاي زيست محيطي در ارائه خدمات و رعايت قوانين ملي زيست محيطي

· وجود الزامات مشابه در سيستم‌هاي كيفيت و زيست محيطي

· مزاياي پياده سازي هم‌زمان سيستم‌هاي يكپارچه و كاهش مستندات

دريافت پيشنهاد

N.A.

96/07/20


آقاي

 عليمحمدي

 

23

بررسي تأثير تامين مالي خارجي (فاينانس) در مقايسه با ساير روش‌هاي تأمين مالي داخلي در پروژه‌هاي شركت برق منطقه‌اي باختر

مطالعات كلان انرژي، اقتصادي و مديريتي

مطالعات اقتصادي و مديريت دارايي‌ها

هدف از انجام اين پروژه، بررسي تكنيك‌هـاي تـأمين مـالي خارجي (نحوه جذب منـابع،  نحـوه پرداخـت‌ و بازپرداخت‌ها و شناسايي تعهدات و شرايط حـاكم بـر تـأمين مـالي) در شركت برق منطقه‌اي باختر با در نظر گرفتن مزايا و نواقص اين توع تأمين مالي در بررسي تحليلي آثار آن، در مقايسه با ساير روش‌هاي تامين مالي داخلي مي‌باشد.

عدم كفايت منابع داخلي شركت جهت تأمين مالي اجراي پروژه‌ها و از طرفي نياز فوري به بهره‌برداري پروژه‌ها جهت پاسخگويي نياز مشتركين

دريافت پيشنهاد

96/03/06

96/07/20


آقاي

قمي

 

 

 

RFP

24

بررسي راهكارهاي ترويج و توسعه آموزه‌هاي قرآن در بخش اخلاق و ارائه الگوي مناسب رفتاري كاركنان

عمومي

مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني

ارائه راهكارهاي عملي به كارگيري الگوهاي رفتاري قرآن كريم و شيوه‌هاي جاري سازي آن در سازمان به نحوي كه اين الگوها در سازمان نهادينه گشته و منجر به افزايش بهره‌وري، رضايت شغلي پرسنل و تكريم ارباب رجوع گردند.

از آنجا كه سازمان‌ها نقش اساسي در بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر عهده دارند، به كارگيري اخلاق و مفاهيم اخلاقي در سازمان‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. تحقق اين امر، موجب تعالي و پيشرفت سازمان‌ها خواهد شد. اخلاق در سازمان، نمودي از وجود فرهنگ سازماني مثبت و نگرش افراد بالنده در زمينه‌هاي علمي و اجتماعي مي‌باشد كه حاصل فرايندي آن، بهره‌وري سازماني و رضايت شغلي كاركنان است. اخلاق، ارتباطات اثربخش در سازمان به وجود مي‌آورد. خداوند قرآن را راهنما و مسير تعالي و سعادت بشريت قرار داده از اين رو اهتمام به آموزش قرآن و عمل به دستورات آن رمز رستگاري انسان است. قرآن كريم سرشار از مفاهيم و آموزه‌هاي توحيد و خدا شناسي است و هر انساني كه بخواهد مسير كمال و رسيدن به خداوند را بپيمايد، بدون شك هيچ منبعي بهتر و كامل تر از قرآن كريم نيست.ترويج آموزه‌هاي قرآن كريم در نهادهاي دولتي نيز گامي اساسي در راستاي سلامت نظام اداري بوده و افرادي كه با كلام وحي الفت دارند در انجام وظايف محوله خود مؤمن و ساعي هستند.

دريافت پيشنهاد

N.A.


96/07/20

خانم

 ياراحمدي

 

25

ارائه و طراحي مدل بهينه جهت جذب و نگهداري منابع انساني در شركت برق منطقه‌اي باختر

عمومي

مطالعات آموزشي و مهارتي منابع انساني

1- پيش‌بيني عرضه و تقاضاي نيروي انساني موجود

2-پيش بيني طرح‌ها و پروژه‌هاي در دست اقدام شركت

3- تعيين شرايط احراز شغل داوطلبان

4- بررسي شرايط(مدرك تحصيلي، سن، جنس و...) نيروي انساني بومي شركت

5- تمركز بر حل مسائل نيروي انساني، نه فقط ايجاد توانايي و شايستگي در افراد

 - جذب و بكارگيري منابع انساني مناسب مطابق با نظام مديريت منابع انساني - برخورداري از مزيت رقابتي با توجه به بكارگيري منابع انساني اثربخش - رعايت استاندارد شرايط استخدامي در شركت -كاهش نارسائي‌ها و كاستي‌هاي كيفيت زندگي كاري افراد با توجه به بكارگيري مناسب در پست‌هاي سازماني – بهبود در فرآيند استخدام افراد در راستاي تفكر و بينش راهبردي - افزايش اثربخشي و كارايي واحد منابع انساني -اثربخشي فرآيند آموزش حين خدمت كاركنان -كاهش تغييرات و جابجايي كاركنان - بهبود فرآيند مسير شغلي افراد -كاهش نارضايتي و افزايش انگيزه در بين كاركنان به وسيله جانمايي مناسب -افزايش سازگاري فرد با فرهنگ سازماني دريافت پيشنهاد N.A.96/07/20 خانم
ياراحمدي
 
دريافت فايل
تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
16
ماه گذشته :
55
کل بازدیدها :
2892
aaa
آدرس