آخرین بروزرسانی : 1397/02/03
تعداد بازدید :1110

ساختگاه هاي آزاد برق منطقه اي باختر

استان مركزي

استان لرستان

استان همدان

رديف

نام ساختگاه

ظرفيت (مگاوات)

 

رديف

نام ساختگاه

ظرفيت (مگاوات)

رديف

نام ساختگاه

ظرفيت (مگاوات)

1

خنداب

25

 

1

اليگودرز3

25

1

همدان4

25

2

كميجان

25

 

2

خرم آباد3

25

2

تجرك

25

3

آستانه

20

 

3

نورآباد1

25


  
 

 

4

خرم آباد6

25

3

همدان 1

25

4

ساوه2

17

 

5

چالانچولان

25

4

آجين

25

5

صنعتي خمين

15

 

6

خرم آباد4

25

5

دمق

25

6

اراك2

25

 

7

اليگودرز1

25


  

7

اراك4

16

 

8

تنگ فني

25

6

اسدآباد2

25

8

صنعتي محلات

25

 

9

ازنا1

25

7

نهاوند1

25

9

پرندك

25

 

10

خرم آباد1

25

8

فيروزان

25

10

مهاجران

25

 

11

رازان

25

9

اسد آباد1

21

11

اراك8

25

 

   

10

دانشگاه بوعلي

17

12

ساروق

17

 

12

بروجرد4

25

11

تويسركان

25

13

آوه

25

 

13

درود1

25

12

همدان 5

25 

14

كوهدشت1

25

13

همدان 3

25

15

خشكرود

25

 

15

پلدختر1

25

14

لالجين

25

16

ساوه3

14

 

16

كوهدشت2

25

15

سيد جمال

21

17

پيشگامان

15

 

17

خرم آباد2

25


  

18

اراك5

25

 

18

زاغه

25

16

صنعتي بهار

25

19

پالايشگاه

20

 

19

فيروزآباد

25

17

قهورد

25

20

مهدي آباد

20

 

20

پلدختر2

25

18

نهاوند 2

25

21

دليجان

25

 

21

چگيني

25

19

تويسركان 2

25

22

فراهان

20

 

24

الشتر

25

20

بهمن

20

23

ساوه1

20

 

25

خرم آباد5

25

21

جوكار

25

24

تفرش

20

 

26

افرينه

25

22

همدان2

25

25

صنعتي آشتيان

25

 

27

سپيددشت

25

23

ايده لو

25

26

گركان

20

 

28

رباط

25

24

صالح آباد

25

27

اراك7

25

 

 

 

 

25

صنعتي بوعلي

25

28

اراك1

20

 

 

 

 


 

 

29

اراك6

20

 

 

 

 

 

 

 

30

محلات

18

 

 

 

 

 

 

 

31

حاجي آباد

18

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید
امروز :
26
روزگذشته :
7
هفته گذشته :
68
ماه گذشته :
150
کل بازدیدها :
1110
مهمترین رويدادها
aaa
آدرس