مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :683

اهم اهداف و مأموريت‏هاي شوراي پايايي برق‏ منطقه‏ اي باختر

  • همكاري با شوراي پايايي شبكه برق كشور در راستاي انجام ماموريت‌هاي اين شورا در سطح مناطق
  • نظارت بر حسن اجراي اسناد پايايي در سطح مناطق
  • ارائه پيشنهاد جهت تهيه و تصويب اسناد پايايي در شوراي پايايي شبكه برق كشور و به منظور اجرا در سطح كشور يا در سطح منطقه
  • تهيه گزارش هاي ادواري و موردي پايايي از شبكه برق منطقه
  • ارائه گزارش از حوادث عمده شبكه برق منطقه و راهكارهاي كاهش احتمال بروز حوادث مشابه
  • توسعه، تكميل و بهبود مستمر اسناد پايايي و افزايش تبعيت از آنها در جهت ايجاد فرهنگ مسؤوليت‌پذيري، انضباط فني و سازماني در سطح منطقه
  • بهبود تعاملات اثرگذاران بر پايايي شبكه‌ برق كشور و ارتقاء سطح هم‌افزايي بين آنها در منطقه
  • بهبود نظام چرخه اطلاعات پايايي و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافيت اطلاعاتي
  • ساماندهي و بروز رساني مديريت دانش در اثرگذاران و بهبود مستمر دانش پايايي و مهارت اثرگذاران در منطقه
تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
3
هفته گذشته :
12
ماه گذشته :
41
کل بازدیدها :
683
aaa
آدرس