پرتال شرکت برق منطقه ای باختر
آخرین بروزرسانی : 1397/05/24
دفتر روابط عمومي
رضا سپهروند
فوق ليسانس
سرپرست دفتر روابط عمومي
ravabetomoomi@brec.ir-09183684434-08633402012
جزئیات
aaa
آدرس