مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :381
شوراي پايايي شبكه برق كشور در حوزه معاونت امور برق و انرژي و در سال 1387 تشكيل گرديد. هدف از تشكيل اين شورا توسعه فرهنگ تأمين و حفظ پايايي شبكه برق كشور و تحقق عملكرد مطلوب و نظام‌مند مجموعه‌ي نهادهاي ذي‌ربط و افزايش هماهنگي، يكپارچگي و نظم‌پذيري در حوزه‌هاي مرتبط مي‌باشد.

شوراي پايايي شبكه برق باختر در سال 1393 تشكيل و جلسات مستمر با حضور اعضا تشكيل شده و فعاليتهاي مهمي در خصوص حفظ و تقويت پايايي و اجراي نقشه راه پايايي كشور در سطح منطقه برق باختر شامل استانهاي مركزي، همدان و لرستان به انجام رسانده است. 


تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
11
ماه گذشته :
31
کل بازدیدها :
381
aaa
آدرس