مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :736

اعضاي شوراي پايايي برق منطقه‏ اي باختر به شرح زير ميباشد:

  • رئيس و عضو: مديرعامل شركت برق منطقه‌اي باختر- آقاي مهندس فرهاد شبيهي
  • دبير و عضو: معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه‌اي باختر-آقاي مهندس علي صفري
  • عضو: معاون بهره‌برداري شركت برق منطقه‌اي باختر-آقاي دكتر جعفر نصرتيان اهور
  • عضو: مدير ديسپاچينگ شركت برق منطقه‌اي باختر-آقاي مهندس تقوي
  • عضو: مدير نيروگاه حرارتي شازند: آقاي مهندس بادرستاني
  • عضو: مدير نيروگاه شهيد مفتح همدان: آقاي مهندس نريماني
  • عضو: مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي-آقاي مهندس اله داد
  • عضو: مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان-آقاي مهندس شهيدي
  • عضو: مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان لرستان-آقاي مهندس خودنيا
  • عضو: يك نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي منطقه و متخصص در امر پايايي-آقاي دكتر علي اصغر قديمي عضو هيئت علمي دانشگاه اراك
تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
4
هفته گذشته :
21
ماه گذشته :
75
کل بازدیدها :
736
aaa
آدرس