مهمترین ها
تعداد بازدید :557

قابل توجه خانواده محترم همكاران بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگي كشوري

باسلام

احتراماً با عنايت به اينكه قرار داد بيمه مازاد درماني بازنشستگان صنعت آب وبرق از تاريخ 01/04/1397 لغايت 31/03/1398 با شركت بيمه گر در حال انجام است ،لذا چنانچه متقاضي پوشش بيمه اي فوق الذكر ، بر اساس جدول شماره 7 پيوست ( اطلاعات مربوط به حق بيمه قراردادهاي سال 98-97)براي مدت مذكور مي باشيد ،درخواست شماره ي 5 را تكميل وحداكثر تا تاريخ 30/04/1397 به اين امور ارسال فرماييد.

                                                                                                                                                  

                                                                   امور كاركنان ورفاه
همكاران محترم بازنشسته تامين اجتماعي لينك هاي زير جهت دانلود قابل بهره برداري مي باشد.
اطلاعات حق بيمه قراردادها
اطلاعيه قراردادها
درخواست بيمه هاي عمر
درخواست بيمه تكميلي
همكاران محترم  بازنشسته كشوري لينك هاي زير جهت دانلود قابل بهره برداري مي باشد.
اطلاعات حق بيمه قراردادها
فرم شماره5
فرم شماره 6

خانواده محترم بازنشستگان تامين اجتماعي لينك هاي زير جهت دانلود قابل بهره برداري مي باشد.
اطلاعات حق بيمه قراردادها
اطلاعيه قرارداد
درخواست بيمه تكميلي

خانواده محترم بازنشستگان كشوري لينك هاي زير جهت دانلود قابل بهره برداري مي باشد.
اطلاعات حق بيمه قراردادها
اطلاعيه قرارداد
درخواست بيمه تكميلي


تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
6
ماه گذشته :
48
کل بازدیدها :
557
aaa
آدرس