مهمترین ها
تعداد بازدید :63

پروژه هاي در حال اجرا

رديف

عنوان

سال شروع پروژه

دستگاه طرف قرارداد

وضعيت

1

بررسي فني و اقتصادي مانيتورينگ كليدهاي قدرت برق منطقه اي باختر

95

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

80%

2

تهيه نرم افزار مدلسازي باند وسيع شبكه‌هاي زمين و اتصال آن به نرم‌فزار EMTP.RV به منظور مطالعات حالت‌هاي گذرا و هماهنگي عايقي

95

دانشگاه شهيد بهشتي

80%

3

تحليل ديناميكي پايداري ولتاژ در شبكه برق باختر با در نظر گرفتن مدل‌هاي ديناميكي بار

95

دانشگاه شهيد بهشتي

32.5%

4

ارزيابي وضعيت كاغذ ترانسفورماتور با استفاده از نشانگر نوين متانول

95

پژوهشگاه نيرو

65%

5

بررسي علل خروج بانك‌هاي خازني در زمان كليدزني در پست‌هاي فوق توزيع شركت برق منطقه‌اي باختر

96

دانشگاه اراك

80%

6

جايابي بهينه برقگيرها در خطوط پر عارضه شركت برق منطقه‌اي باختر

96

دانشگاه بو علي سينا همدان

80%

7

طراحي و ساخت جبرانساز استاتيكي سنكرون 1.2 مگاوار 20 كيلوولت در شبكه برق باختر

96

دانشگاه شهيد بهشتي

خاتمه فاز اول

8

طراحي و ساخت توربين بادي 30 كيلوواتي مجهز به ژنراتور شار محوري مغناطيس دائم

96

دانشگاه اراك

جاري

9

بررسي، مطالعه و امكان سنجي ساخت قطعه كنتاكت كليدهاي قدرت63 كيلوولت AEG

96

دانشگاه اراك

جاري

10

طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري باند وسيع فركانسي سيستم زمين

96

دانشگاه جندي شاپور دزفول

3.2%

11

روش‌هاي تطبيقي و مقايسه اي پيك سايي در كشورهاي پيشرفته و ايران

97

دانشگاه بو علي سينا همدان

جاري

12

طراحي وساخت كنترل كننده بهينه تپ چنجرترانسفورماتور فوق توزيع و بانك خازني در يك پست به صورت محلي

97

دانشگاه علم و صنعت ايران

در حال انعقاد قرارداد

 

جايابي بهينه تجهيزات اندازه گيري كيفيت توان به منظور تعيين سهم و منشأ آلودگي كيفيت توان

97

شركت پژوهنده نيرو

در حال انعقاد قرارداد

14

انجام مطالعات فني و اقتصادي استفاده از ادوات FACTS در لايه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي باختر با دو رويكرد بهبود پايداري و كاهش تلفات

97

دانشگاه صنعتي شريف

در حال انعقاد قرارداد

15

بررسي و تحليل ميزان آسيب پذيري و شناسايي نقاط ريسك پذير برق منطقه اي باختر با محوريت پدافند غير عامل

97

دانشگاه بو علي سينا همدان

در حال انعقاد قرارداد

پروژه هاي خاتمه يافته

رديف

عنوان

سال شروع

سال خاتمه

دستگاه طرف قرارداد

1

تعيين مدل بارها وارائه بار سالانه بارهاي مهم در شبكه برق باختر

92

93

دانشگاه شهيد بهشتي

2

امكان سنجي افزايش ميزان بازدهي انتقال حرارت با نانو ذرات در آب

92

93

دانشگاه تهران

3

بررسي و مطالعه افزايش ميزان بازدهي انتقال حرارت با نانوذرات در ترانسفورماتور

92

93

دانشگاه تهران

4

بررسي حادثه تكفاز شدن راكتور خط انجيرك- رودشور و تكرار حادثه مشابه براي راكتور خط انجيرك- عباسپور و ارائه راهكارهاي عملي جهت جلوگيري از تكرار حادثه مشابه

94

94

دانشگاه علم و صنعت ايران

5

بررسي و استخراج راهبرد و برنامه عملياتي افزايش بهره‌وري با رويكرد فن‌آوري‌هاي نوين مبني بر طرح جامع فن‌آوري اطلاعات شركت برق منطقه‌اي باختر

94

97

دانشگاه اراك

6

تعيين سهم نقاط تبادلي از تلفات انتقال در شبكه برق باختر با انجام مطالعات رديابي پخش توان

95

96

دانشگاه اراك

7

امكان سنجي پياده سازي تعميرات و نگهداري هوشمندانه تجهيزات در شركت برق منطقه اي باختر

95

97

سرباز نخبه

8

مدل‌سازي حرارتي، اصلاح ميزان بارگيري و تعيين نرخ پيري عايق‌ها در ترانسفورماتورهاي قدرت با توجه به نامتعادلي ولتاژ در پيك بار

96

97

دانشگاه لرستان

9

بررسي سازگاري الكترومغناطيسي در تجهيزات LV در پست نمونه (قهاوند)

96

97

دانشگاه بو علي سينا همدان

10

ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي تحقيقاتي انجام شده در شركت برق منطقه‌اي باختر

97

97

دانشگاه تفرش

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
5
هفته گذشته :
18
ماه گذشته :
63
کل بازدیدها :
63
aaa
آدرس