مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :2302

  دريافت فايل
 جايگاه دفتر حقوقي در چارت سازماني شركت
دريافت فايل چارت سازماني دفتر حقوقي
دريافت فايلمشخصات مدير و پرسنل دفتر حقوقي
قانون سازمان برق ايران
لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات برق
تصويبنامه 29052 هيات وزيران
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك
قوانين و مقررات صنعت برق كشور
قانون آيين دادرسي مدني
قانون مجازات اسلامي
قانون آيين دادرسي كيفري
قانون ديوان عدالت اداري
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
قانون حمايت خانواده
قانون جرايم رايانه اي
آيين نامه رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي
آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
سرقت و تخريب تجهيزات برق و استفاده غير مجاز از انرژي برق
ضمانت اجراهاي كيفري كارمندان دولت
قانون تخلفات اداري
مجازات جرايم ارتشا و اختلاس توسط كارمندان
تصويب نامه حريم هوايي خطوط مصوب 1394
قوانين و مقررات متفرقه
 دريافت فايلنمونه فرم پرداخت خسارت كشاورزي
دريافت فايلنمونه فرم اخطار رفع تجاوز از حريم خطوط برق
وحدت رويه 1-وحدت رويه 2
نظريات مشورتي 1- نظريات مشورتي 2
آراء وحدت رويه و نظريات مشورتي
 هريك از همكاران در صورتيكه نياز به مشاوره حقوقي دارند از طريق پست الكترونيكي
complaint@brec.ir
با اين دفتر تماس حاصل فرمايند
پرسش و پاسخ حقوقي
تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
0
هفته گذشته :
3
ماه گذشته :
12
کل بازدیدها :
2302
aaa
آدرس