مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :4774

مدارك مورد نياز جهت افزايش انشعاب ديماندي در سطح ولتاژ اوليه :

  - درخواست

- كروكي دقيق محل مصرف

- تصوير آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي

- ارائه تصوير يكي از مدارك ذيل :

پروانه تاسيس ، پروانه بهره برداري ، موافقت اصولي ، گواهي فعاليت صنعتي

- معرفي نامه از شركت شهركهاي صنعتي در صورت قرار گرفتن محل كارخانه در شهرك صنعتي

- آدرس : آدرس مكاتباتي – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبايل – ايميل – كد پستي

محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :

 مشترك / متقاضي مي بايست با در دست داشتن مدارك فوق الذكر به واحد مشتركين شركت برق منطقه اي باختر مراجعه نمايد .

تلفن دفتر خدمات مشتركين شركت برق منطقه اي باختر

 086-34132004

.: دريافت اسناد :.

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
10
ماه گذشته :
46
کل بازدیدها :
4774
aaa
آدرس