آخرین بروزرسانی : 1397/02/25
مهمترین رويدادها
تعداد بازدید :3994

مدارك مورد نياز جهت كاهش انشعاب ديماندي در سطح ولتاژ اوليه:

  - تكميل فرم درخواست كاهش قدرت برق

- كروكي دقيق محل مصرف

- تصوير آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي

- ارائه تصوير يكي از مدارك ذيل :

پروانه تاسيس ، پروانه بهره برداري ، موافقت اصولي ، گواهي فعاليت صنعتي

- معرفي نامه از شركت شهركهاي صنعتي در صورت قرار گرفتن محل كارخانه در شهرك صنعتي

- آدرس : آدرس مكاتباتي – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبايل – ايميل – كد پستي

محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :

 مشترك / متقاضي مي بايست با در دست داشتن مدارك فوق الذكر به واحد مشتركين شركت برق منطقه اي باختر مراجعه نمايد .

تلفن دفتر خدمات مشتركين شركت برق منطقه اي باختر

 

086-34132004
.: دريافت اسناد :.

تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
0
هفته گذشته :
9
ماه گذشته :
94
کل بازدیدها :
3994
aaa
آدرس