مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :5845

مدارك مورد نياز جهت تغييرنام   

· مالكين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي ( قولنامه رسمي ،تعهد محضري ، تقاضاي مالك انشعاب ) كه مورد تاييد شركت باشد ، پس از احراز هويت ، تقاضاي تغيير نام مشترك را بنمايد .در هنگام تغيير نام ، شركت نسبت به آزمايش و كنترل وسايل اندازه گيري اقدام مي نمايد .

· تغيير نام مشترك و همچنين پاسخ به استعلام هاي محضري دفاتر اسناد رسمي منوط به تسويه حساب كامل مي باشد

· چنانچه مشترك ، سند پرداخت وام يا وديعه اي داشته باشد كه به طور رسمي به خريدار منتقل نشده كماكان به نام مشترك اوليه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وي مسترد مي گردد.
 مدارك مورد نياز جهت تغييرنام :

- فرم تغييرنام


-ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي ( قولنامه رسمي ،تعهد محضري ، تقاضاي مالك انشعاب)

-تصوير آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي(تغييرنام )

-ارائه مجوز صنعتي با نام جديد شركت

-ارائه معرفي نامه نماينده قانوني شركت جهت پيگيري امور

 

محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :

 مشترك / متقاضي مي بايست با در دست داشتن مدارك فوق الذكر به واحد مشتركين شركت برق منطقه اي باختر مراجعه نمايد .

تلفن دفتر خدمات مشتركين شركت برق منطقه اي باختر

 086-34132004
.: دريافت اسناد :.

تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
2
هفته گذشته :
13
ماه گذشته :
60
کل بازدیدها :
5845
aaa
آدرس