مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :4511

مدارك مورد نياز جهت درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب : 

 - ارائه معرفي نامه نماينده قانوني شركت جهت پيگيري امور مربوط به فسخ قرارداد

  - فرم درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب

محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :

 مشترك / متقاضي مي بايست با در دست داشتن مدارك فوق الذكر به واحد مشتركين شركت برق منطقه اي باختر مراجعه نمايد

تلفن دفتر خدمات مشتركين شركت برق منطقه اي باختر

086-34132004

.: دريافت اسناد :. 

تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
0
هفته گذشته :
22
ماه گذشته :
64
کل بازدیدها :
4511
aaa
آدرس