مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :2343


آقاي مسعود ذوالفقاري سوار آبادي 

 

سمت : مدير  دفتر

شماره تماس : 33402044-086

شماره فكس : 33402908-086

شرح وظايف :

- دريافت و كنترل نامه هاي ارجاعي و وارده از طريق سيستم مكانيزه اتوماسيون اداري و ارجاع آن به دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات .

- دريافت و كنترل نامه هاي ارجاعي و تأييد شده از طرف دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات و ارجاع آنها به افراد واحدهاي ذيربط .

- دريافت و كنترل نامه هاي واصله به دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات و ارائه آنها به مدير دفتر حقوقي .

- ايجاد پرونده و سوابق لازم با شيوه هاي مناسب در دفتر حقوقي و بايگاني نامه ها در آنها جهت دسترسي سريع در مواقع لزوم .

- پيگيري برخي ازنامه هاي اداري كه نياز به پيگيري دارند .     

- تايپ نامه هاي اداري و داخلي در اتوماسيون اداري بر اساس نظر مدير واحد مربوطه .

- ارسال پيش نويس نامه ها جهت تايپ و اصلاح متن نامه هاي تايپ شده در سيستم اتوماسيون اداري و ارجاع آن جهت تأييد .

- تهيه كپي از نامه ها و ساير مدارك مورد نياز .

- پيش بيني و تدارك لوازم مورد نياز كاركنان واحد .

- انجام اقدامات لازم در زمينه برقراري ارتباط تلفني مدير مافوق با داخل و خارج از شركت .

- پاسخگويي به مراجعين و ارباب رجوع وراهنمايي وفراهم آوردن امكانات براي انجام درخواستهاي متقاضيان ومراجعه كنندگان .

- ابلاغ دستورات صادره از طرف مدير واحد به اشخاص و واحدهاي مربوطه طبق روشهاي اجرايي تعيين شده .

- دريافت و ارسال پيامهاي مربوط به مدير واحد از طريق تلفن و دستگاه نمابر .

- تنظيم برنامه جلسات و جمع آوري سوابق مورد نياز و ياد آوري روزانه به مدير واحد جهت حضور در جلسات .

تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
0
هفته گذشته :
10
ماه گذشته :
38
کل بازدیدها :
2343
aaa
آدرس