مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :1776


آقاي عبدالله رحيمي

سمت : كمك كارشناس بررسي خسارات

شماره تماس : 33402067-086

شرح وظايف :    

- تهيه و گرد آوري كليه اسناد و مدارك پرونده ها و ارائه آن به كارشناس مربوطه جهت حضور در جلسات دادرسي .

- تهيه متن شكوائيه اشخاص حقيقي و حقوقي  بمنظور احقاق حقوق شركت با همكاري كارشناس مربوطه .

- مراجعه به دفتر خانه هاي اسناد رسمي جهت پيگيري تنظيم اسناد .

- تهيه نامه و پاسخگوئي به مكاتبات اشخاص حقيقي و حقوقي و واحدهاي تابعه شركت .

- تشكيل پرونده ، طبقه بندي و نگهداري لوايح دفاعيه ، دادخواستها ، شكايات و اعتراضات ساير اسناد و مدارك جهت دسترسي سريع و آسان به آنها . 

- بررسي كليه نامه ها و استعلامهاي وارده و اخذ نظر از كارشناس مربوطه و پاسخ به آنها در حداقل زمان ممكن .

- مراجعه به مراجع رسيدگي كننده و ساير دواير دولتي و پيگيري و رسيدگي به مواردي كه از طرف كارشناس حقوقي ارجاع ميگردد .

- نظارت بر تحويل خسارات به اشخاص حقيقي و حقوقي پس از تعيين و تصويب خسارت طبق قوانين و مقررات .

- تهيه و تنظيم فرم صورتجلسات خسارات كشاورزي و هماهنگي با مالكين و زارعين و همراهي با كارشناس يا كارشناسان دادگستري جهت بازديد از اراضي و املاك و مستغلات مربوط به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در مسير خطوط برق درحال اجراء دچار خسارت گرديده اند .

تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
0
هفته گذشته :
6
ماه گذشته :
32
کل بازدیدها :
1776
aaa
آدرس