مهمترین ها
تعداد بازدید :1789


آقاي جمشيد اكبري

سمت : كارشناس رسيدگي به شكايات

شماره تماس : 33402482-086

 شرح وظايف : 

- دريافت شكايات و درخواست هاي كتبي و شفاهي (مستقيم و غير مستقيم ) از طريق مشتركين يا مراجعين ، در رابطه با امور  مربوط به شركت برق منطقه اي باختر.

- ارسال شكايتهاي دريافتي به واحدهاي ذيربط و اخذ گزارش از آنها .

- پيگيري موارد مطروحه در شكايات و درخواست تا حصول نتيجه لازم .

- اعلام نتايج حاصل از شكايات و درخواستها به شاكيان و در خواست كنندگان .

 - بررسي موارد مختلف شكايتها و درخواست ها و ارزيابي ميزان نارضايتي ها و نارسائي ها و ارائه گزارشهاي آماري و تحليلي .

- تلاش مستمر براي پاسخگوئي و اقناع مشتركان و مراجعان به شركت برق منطقه اي باختر از طريق گفتگو و راهنمائي مراجعان و پيشگيري از طرح شكوائيه .

- انجام بازرسي هاي لازم براي بررسي مسائل مربوط به شكايات و درخواستهاي مختلف .

- همكاري با ساير واحدهاي رسمي و قانوني ، بازرسي ، مراجعه كنندگان به شركت برق منطقه اي باختر .

- رسيدگي به شكوائيه هاي تسليمي از سوي همكاران شركت برق منطقه اي باختر و شركت هاي وابسسته .

- ارتباط مستمر با امور مشتركين و نظارت دائمي برروند فعاليت آنان و بررسي مداوم مسائل مربوط به رضايت مشتركين و ارائه پيشنهادات لازم .

- نظارت اتفاقي بركار امور مشتركين بمنظور بررسي نارسائي هاي اجتماعي دربرخورد با مشتركين و ارائه گزارشات دراين زمينه .

-آماده سازي موارد بر جسته و مورد نياز مشتركين از نظر اطلاع رساني با مساعدت ساير واحدها .

-كنترل وضعيت آراستگي ظاهري و نحوه برخوردعوامل پاسخگوبه مشتركين وسايرمراجعان به امورمشتركين وواحداطلاعات و... .

- مطالعه ، بررسي و پيشنهاد اصلاح سيستمها و روشهاي انجام كار بمنظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات به مشتركين در راستاي طرح تكريم ارباب و رجوع .

 

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
2
هفته گذشته :
11
ماه گذشته :
37
کل بازدیدها :
1789
aaa
آدرس