مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :1916


خانم سعيده موفق

سمت : كارشناس مسئول دعاوي

شماره تماس : 33402047-086

شرح وظايف :   

- انجام امور مربوط به تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه و اقامه دعوي و اعلام جرم و تنظيم دادخواست بر عليه اشخاص حقيقي و حقوقي بمنظور احقاق  حقوق شركت بر اساس دستور و ارجاع مدير مربوطه .

- حضور در جلسات دادرسي و ايفاي وظايف نمايندگي شركت در جريان دادرسي هاي مطروحه در مراجع صالحه .

 

-گردآوري  و نگهداري قوانين و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه ها در رابطه با مسائل حقوقي شركت .

- مراجعه به منابع مربوطه و جمع آوري و تنظيم اطلاعات مورد نياز جهت استفاده از آن در تهيه متن لوايح دفاعيه در قبال دعاوي پيچيده مطروحه در مراجع صلاحيت دار .

- ارائه نظرات مشورتي درقبال پرسشهاي بعمل آمده ازجانب واحدهاي مختلف در زمينه مسايل حقوقي با ارجاع مدير دفتر حقوقي .

- ارائه خدمات حقوقي و حمايت قضايي به كاركنان شركت در رابطه با دعاوي و شكايات مطروح در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظايف اداري آنان ناشي و يا به نحوي با وظايفشان مرتبط است .

- ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي در خصوص تهيه و پيش نويس قراردادها در موارد مقتضي با افراد ومؤسسات و اظهارنظر حقوقي در مورد آنها با ارجاع مدير دفتر حقوقي .

- تهيه گزارشات حقوقي لازم در مورد دعاوي مطروحه شركت .

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
13
ماه گذشته :
48
کل بازدیدها :
1916
aaa
آدرس