مهمترین ها
تعداد بازدید :2033

در راستاي ارتقاي سطح كمي و كيفي نظام پيشنهادها  و  تسهيل بخشي و آسان سازي فرآيند ثبت و ارائه پيشنهادها ، مركز پيشنهادها با رويكرد بهبود و توسعه فرهنگ مشاركت  از طريق فراهم سازي بسترهاي مناسب ارتباطي با حضور مدير عامل و برخي از معاونين و مديران برق باختر  افتتاح  و بصورت رسمي فعاليت خويش را از نيمه اول خردادماه 1395 آغاز كرد.

در همين راستا شماره تلفن داخلي 2222  و تلفن شهري 33402222 – 086 به صورت روزانه در ايام هفته آماده دريافت و ثبت پيشنهادهاي شفاهي ، كتبي ،تلفني است . همكاراني كه به سيستم ثبت پيشنهادها دسترسي ندارند  مي توانند از اين طريق نسبت به ثبت و ارايه پشنهاد اقدام كنند.

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
4
هفته گذشته :
15
ماه گذشته :
53
کل بازدیدها :
2033
aaa
آدرس