آخرین بروزرسانی : 1397/02/03
تعداد بازدید :1263
*برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايش در هفته پژوهش با عنوان : « نقش و جايگاه جوانان در تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت برق »
* برگزاري نشست هاي تخصصي با دفتر تحقيقات تحت عنوان
اتاق فكر شركت برق باختر
* بازديد گروه مشاوران جوان و همكاران جوان از پست GIS اراك 6 به مناسبت روز مهندس
* برگزاري نشست تريبون آزاد به صورت ماهانه (يكشنبه هاي اول هرماه) با حضور مديريت محترم عامل
* ايجاد بانك اطلاعاتي ايده و شبكه مسائل در راستاي بهبود عملكرد و افزايش بهره وري
* تصويب ساختار مشاوران جوان شركت برق منطقه اي باختر و ايجاد بانك متخصصين جوان
* برگزاري جلسات منظم كارگروه مشاوران جوان به صورت دوهفته يكبار
* برگزاري جلسات تيم هاي تخصصي به صورت منظم هر دوهفته يكبار
تعداد بازدید
امروز :
13
روزگذشته :
12
هفته گذشته :
60
ماه گذشته :
101
کل بازدیدها :
1263
مهمترین رويدادها
aaa
آدرس