آخرین بروزرسانی : 1397/02/31
مهمترین رويدادها
تعداد بازدید :1475
.

وحيد سوري
---------
دانشجوي دكتري برق - قدرت دانشگاه كاشان
كارشناسي ارشد مهندسي برق - قدرت دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات تهران
كارشناسي مهندسي برق - قدرت دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب
پست سازماني: كارشناس پست
واحد سازماني: معاونت طرح و توسعه - دفتر مهندسي طرح ها
تلفن تماس: 2179-3340-086
پست الكترونيك: javan@brec.ir
نماينده كارگروه بهينه سازي پست هاي انتقال و فوق توزيع در شركت توانير
نماينده مهندسي ارزش در شركت توانير
-----------------------------------------------------------------
مشاور جوان مديرعامل
عضو تيم فرهنگي آموزشي پژوهشي و اجتماعي
عضو تيم مهندسي پروژه ها و فرآيندهاي عملياتي
-------------------------------------------------
شرح وظايف و مسئوليت ها:
ارائه مشاوره در خصوص حوزه هاي كاري به مديريت محترم عامل

هماهنگي و برگزاري جلسات كارگروه مشاوران جوان شركت برق منطقه اي باختر
برقراري ارتباط با شبكه مشاوران جوان وزارت نيرو
هماهنگي  براي نشست هاي مشترك با مشاوران جوان صنعت برق در حوزه تحت پوشش شركت برق منطقه اي باختر(استانهاي مركزي، همدان و لرستان)
دريافت گزارشات تيم هاي تخصصي،‌جمع بندي و اقدام جهت تصويب انها در كارگروه و ارائه گزارش به مديريت محترم عامل
شركت در جلسات تيم هاي تخصصي حسب مورد
ارسال مكاتبات مربوط به حوزه جوانان
تعداد بازدید
امروز :
3
روزگذشته :
0
هفته گذشته :
8
ماه گذشته :
61
کل بازدیدها :
1475
aaa
آدرس